Place Led Development / Gebiedsontwikkeling vanuit Placemaking

Wat is Place Led Development?

Place Led Development is het creëren van stedelijke gebieden waar mensen het fijn vinden om te zijn. Waar je graag over straat loopt, omdat het er levendig is, omdat de gebouwen een menselijke schaal hebben en omdat het er, als je om je heen kijkt, aantrekkelijk uitziet.
Deze gebieden ontstaan door Placemaking te verweven met Gebieds- en Projectontwikkeling. In het Nederlands wordt Place Led Development vertaald als Gebiedsontwikkeling vanuit Placemaking. Place Led Development zorgt voor van gezonde en gelukkige stedelingen.

De openbare ruimte is de ruggegraat van Place Led Development. Het gaat daarbij verder dan een fraai ingerichte openbare ruimte. Het is de stap van ‘ruimte naar plek’ en een samenspel tussen de korte en lange termijn. Dit vraagt om nieuwe criteria in gebiedsplannng en om nieuwe instrumenten in het proces van gebiedsontwikkeling.

Quick guide Place Led Development?

place led development
download Quick guide
The Flying Grass Carpet

Gebiedsontwikkeling vanuit Placemaking

 • gaat uit van alle betrokkenen
 • activering van openbare ruimte
 • functiemenging
 • van ‘ruimte naar plek’
 • gebruikt kennis van bewoners
 • langdurige samenwerking
 • place management

voordelen:

 • langdurige waardevermeerdering
 • kwalitatieve stedelijke dichtheid
 • geeft plek identiteit
 • vergroot betrokkenheid omgeving
 • actieve en gezonde bewoners
 • versterkt gemeenschapsgevoel
 • gericht op innovatie-economie
 • goed voor klimaat

onderzoek Place Led Development

download onderzoek Place Led Development

voor wie:
– vastgoedpartijen actief in gebiedsontwikkeling; projectontwikkelaars, beleggers, investeerders en woningcooperaties,
– gemeenten en overheden die kaders opstellen voor gebiedsontwikkeling,
– placemakers en ontwerpers die rol spelen in gebiedsontwikkeling en vastgoed.

download Place Led developent

Research Value of Placemaking

download Value of Placemaking

voor wie:
– Als je benieuwd bent naar de waarde van placemaking

– Als je een stakeholder moet overtuigen van placemaking

– Als je houdt van harde cijfers

– Voor iedereen die bij wil dragen aan: Property value, lokale economie, veilige omgeving, biodiversiteit en gezondheid

value of placemaking

Webinars

Voor de geinteresseerden in Gebiedsontwikkeling vanuit Placemaking hebben STIPO en HUNC een speciaal programma van webinars ontwikkeld om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Tijdens dit programma behandelen we onder meer wat te doen in de verschillende fasen van ontwikkeling, welke instrumenten er zijn en laten we een keuze uit slimme en effectieve manieren van financiering zien. We kijken vervolgens naar welke resultaten er te behalen zijn. Dit doen we aan de hand van bestaande casussen.

Kijk hier Webinars

Kijk hier Webinar #1
Gebiedsontwikkeling vanuit Placemaking
casus: Schouwburgplein Rotterdam &
The Flying Grass Carpet

Kijk hier Webinars

Kijk hier Webinar #2
Gebiedsontwikkeling vanuit Placemaking
casus: Beurskwartier Utrecht

Kijk hier Webinars

Kijk hier Webinar #3
Gebiedsontwikkeling vanuit Placemaking
casus: Club Rhijnhuizen

Workshop BNSP

BNSP workshop

Team

polace led development team

Place Led Development in de praktijk

De verschuiving van opstalontwikkeling naar het scheppen van waardevolle openbare ruimtes en stedelijke gebieden waar de menselijk schaal voorop staat, vraagt om een nieuwe benadering.Dit heeft zijn invloed op elk deel van het bouwproces. Hieronder staat een toelichting per bouwfase.

 1. concept. Stel een concept op dat naar een grotere context kijkt. Neem hierin op hoe door het gebied gelopen kan worden, waar en hoe kinderen kunnen spelen, hoe het bijdraagt aan het geluk en gezondheid van de bewoners/gebruikers, een verdichting van het gebied en een mix aan functies.
  Verrijk het team met betrokken bewoners, placemakers en gedreven vakidioten.
 2. planning. Begin tijdens deze fase met het activeren van de locatie. Met placemaking en placetesting zorg je voor betrokkenheid bij de ontwikkeling en tegelijkertijd krijg je inzicht wat wel en niet werkt in het gebied.
 3. design. Neem de inzichten van de placemaking en placetesting mee in het ontwerp. Richt je op ontwerpen met een menselijke schaal waarbij het belangrijk is om een gebied te ontwerpen dat aantrekkelijk is op ooghoogte. De architectuur moet als onderdeel van de straat worden ontworpen.
 4. ontwikkeling. Placemaking is in deze fase het middel om de buurt te verbinden. Dit levert een betere verkoopwaarde en een snellere ontwikkeling op.Vier elke mijlpaal!
 5. management. Place Led Development is een voortdurend proces. Placemaking wordt dus na de oplevering voortgezet. Zo blijft er ingezet worden op waardecreatie in het gebied.
place making in gebieds ontwikkeling diagram
Place Led Development