Place Led Development / Placemaking in gebiedsontwikkeling

Wat is Place Led Development?

Place Led Development is het creëren van stedelijke gebieden waar mensen het fijn vinden om te zijn. Waar je graag over straat loopt, omdat het er levendig is, omdat de gebouwen een menselijke schaal hebben en omdat het er, als je om je heen kijkt, aantrekkelijk uitziet.
Deze gebieden ontstaan door Placemaking te verweven met Gebieds- en Projectontwikkeling.
Place Led Development zorgt voor van gezonde en gelukkige stedelingen.

De openbare ruimte is de ruggegraat van Place Led Development. Het gaat daarbij verder dan een fraai ingerichte openbare ruimte. Het is de stap van ‘ruimte naar plek’ en een samenspel tussen de korte en lange termijn. Dit vraagt om nieuwe criteria in gebiedsplannng en om nieuwe instrumenten in het proces van gebiedsontwikkeling.

The Flying Grass Carpet
Hoe, wat en waarom Place Led Development door HUNC en STIPO

Placemaking in projectontwikkeling

 • gaat uit van alle betrokkenen
 • activering van openbare ruimte
 • functiemenging
 • van ‘ruimte naar plek’
 • gebruikt kennis van bewoners
 • langdurige samenwerking
 • place management

voordelen van Place Led Development:

 • langdurige waardevermeerdering
 • kwalitatieve stedelijke dichtheid
 • geeft plek identiteit
 • vergroot betrokkenheid omgeving
 • actieve en gezonde bewoners
 • versterkt gemeenschapsgevoel
 • gericht op innovatie-economie
 • goed voor klimaat

Community of Practice

Voor de koplopers in Place Led Development hebben STIPO en HUNC een speciaal programma ontwikkeld om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Tijdens dit programma behandelen we onder meer wat te doen in de verschillende fasen van ontwikkeling, welke instrumenten er zijn en een keuze uit slimme en effectieve manieren van financiering.

In verband met Corona hebben we een voorlopig programma opgesteld. Neem contact met ons op voor de laatste stand. contact@hunc.eu

start:  24 september 2020

voor wie:
– vastgoedpartijen actief in gebiedsontwikkeling; projectontwikkelaars, beleggers, investeerders en woningcooperaties,
– gemeenten en overheden die kaders opstellen voor gebiedsontwikkeling,
– placemakers en ontwerpers die rol spelen in gebiedsontwikkeling en vastgoed.

Place Led Development

Workshop BNSP

BNSP workshop

Team

polace led development team

Place Led Development in de praktijk

De verschuiving van opstalontwikkeling naar het scheppen van waardevolle openbare ruimtes en stedelijke gebieden waar de menselijk schaal voorop staat, vraagt om een nieuwe benadering.Dit heeft zijn invloed op elk deel van het bouwproces. Hieronder staat een toelichting per bouwfase.

 1. concept. Stel een concept op dat naar een grotere context kijkt. Neem hierin op hoe door het gebied gelopen kan worden, waar en hoe kinderen kunnen spelen, hoe het bijdraagt aan het geluk en gezondheid van de bewoners/gebruikers, een verdichting van het gebied en een mix aan functies.
  Verrijk het team met betrokken bewoners, placemakers en gedreven vakidioten.
 2. planning. Begin tijdens deze fase met het activeren van de locatie. Met placemaking en placetesting zorg je voor betrokkenheid bij de ontwikkeling en tegelijkertijd krijg je inzicht wat wel en niet werkt in het gebied.
 3. design. Neem de inzichten van de placemaking en placetesting mee in het ontwerp. Richt je op ontwerpen met een menselijke schaal waarbij het belangrijk is om een gebied te ontwerpen dat aantrekkelijk is op ooghoogte. De architectuur moet als onderdeel van de straat worden ontworpen.
 4. ontwikkeling. Placemaking is in deze fase het middel om de buurt te verbinden. Dit levert een betere verkoopwaarde en een snellere ontwikkeling op.Vier elke mijlpaal!
 5. management. Place Led Development is een voortdurend proces. Placemaking wordt dus na de oplevering voortgezet. Zo blijft er ingezet worden op waardecreatie in het gebied.
place making in gebieds ontwikkeling diagram
Place Led Development