Onderzoek

Geen twee steden zijn hetzelfde. Steden hebben oplossingen op maat nodig. Om te bepalen welke oplossing het beste is voor een plein, een gebouw, een straat, een wijk etc., is er vooronderzoek nodig. HUNC heeft alle expertise in huis om een gericht en helder onderzoek te doen.

Research brengt de volgende elementen in kaart
– (markt) potenties
– het huidige gebruik en waar deze verbeterd kan worden
– de elementen die de sociale cohesie versterken
– kansen voor placemaking
– genius loci

Research stappenplan
1. hypothese opstellen
2. inventariseren van de probleemstelling
3. contact leggen met alle belanghebbenden
4. verzamelen van relevante gegevens van de locatie en het programma
5. vergelijken bevindingen met vakliteratuur
6. alle bevindingen visualiseren in kaarten en diagrammen
7. verbanden leggen tussen de uitkomsten
8. conclusies extraheren
9. aanbevelingen formuleren op basis van de conclusies
10. inventarisatie, bevindingen en aanbevelingen worden samengevoegd in een (digitaal) boek en presentatie.
11. placetesting

Tijdens alle stappen wordt overleg gevoerd met de opdrachtgever en de belanghebbenden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of bel ons op om een afspraak te maken.
e-mail: contact@HUNC.eu tel: 0647792788