HUNC

HUMAN
Bij HUNC staat voorop dat ontwerpen mensen gelukkiger maken. Dat kan zijn van een glimlach op iemands gezicht tot een positieve impact in iemands leven.
De mens staat voorop bij HUNC.

URBAN
Het werkterrein van HUNC is de stad. In steden ligt de toekomst, komen mensen samen en ontstaan kansen. HUNC zet zich in om de leefkwaliteit in steden te verbeteren.

NATURE
Leven en natuur zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Om stedelingen een goede levenskwaliteit te geven, maakt HUNC verbindingen met de natuur.

CONNECTED
HUNC legt connecties. Tussen mensen onderling, tussen mensen en de stad, en tussen mensen en de natuur. Door te focussen op het versterken van verbindingen zorgt HUNC met haar ontwerpen voor een zo´n groot mogelijke impact.

Missie & Visie

Missie

HUNC streeft naar onweerstaanbaar verleidelijke steden. Het bureau werkt op het vlak van architectuur, interieur ontwerpen en stedelijke interventies. De ontwerpen van het bureau dragen bij aan een directe positieve ervaring van het stedelijke leven. Daarnaast zet het bureau zich in om een zo’n groot mogelijk publiek te inspireren om op basis van de ontwerpen en inzichten van HUNC zelf ook de stad aantrekkelijk te maken.

Visie

HUNC zet zich in om zowel nationaal als internationaal een substantiële bijdrage te leveren in het gelukkiger maken van stedelingen. Daarbij doorbreken we vastgeroeste patronen, creëren we een nieuwe kijk op de bestaande omgeving, dagen we uit tot spelen en scheppen we ruimte voor persoonlijke invullingen in het stedelijke gebied.

Een stad om verliefd op te worden, een stad als een sexy HUNK.

Om te houden van de stad waarin je woont, werkt en je vrije tijd doorbrengt, moet deze stad verleidelijk voor je zijn.

Een aantrekkelijke stad heeft de eigenschappen van een HUNK.

 • vitaal en gezond, de stad is nooit statisch en geeft ruimte aan nieuwe ontwikkelingen.
 • onweerstaanbaar, de onweerstaanbare stad trekt mensen naar zich toe.
 • stoer, de stad durft avontuurlijk te zijn.
 • uitdagend, de stad prikkelt de stedelingen om creatief te zijn.
 • karakter, de stad is uniek en heeft zijn eigen uitgesproken identiteit.
 • Intelligent, de stad is een magneet voor de kenniseconomie
 • humor, de stad laat je ontspannen en lachen.
 • Speels, de stad houdt je jong.
 • lekker, de ideale stad is om te smullen.

Om onweerstaanbaar verleidelijke stedelijke ontwerpen te maken, gebruiken we de kennis en principes van:

 • Placemaking
 • Environmental psychology
 • Biophylic design
 • Place-led-development