Project omschrijving

jaar 2021
Waardecreatie Entree Zoetermeer
in opdracht van: gemeente Zoetermeer
opdracht uitgevoerd samen met: STIPO en Mooi lost op
locatie: Entree Zoetermeer